Uitspraken van Dietrich Bonhoeffer

Uitspraken van Dietrich Bonhoeffer

 

Dat ellende en gevaar ons alleen maar dichter bij God brengen, is zeker. 

Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan.


Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.


We moeten het riskeren om aanvechtbare dingen te zeggen als daardoor maar vitale vragen worden aangeroerd.


Wie een mens veracht zal nooit iets met hem kunnen beginnen.